กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม 

 "กลุ่มคนรักษ์คลองโคน" จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ให้เห็นคุณค่าของป่าชายเลน เราจึงจัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม ให้คนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ บริเวณปากอ่าวแม่กลอง ตำบลคลองโคน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปได้สะดวก ปัจจุบันช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้มากกว่า 2,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นต้นแสม ต้นลำพู


ผู้สนใจสามารถนั่งเรือหางยาว ชมพื้นที่ป่าชายเลน ชมนกนานาชนิดรวมทั้งลิงแสมและสัมผัสกับชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิด กลุ่มพิทักษ์รักษ์ทะเลคลองโคน จะจัดเตรียมเรือหางยาว กระดานเลน กล้าไม้และอุปกรณ์การปลูกไว้ให้บริการ สำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน


ก่อนเข้าสู่กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย ถึงที่มาที่ไปว่าทำไมต้อง ปลูกป่าชายเลน และปลูกแล้วดีอย่างไร สรุปกันแบบเข้าใจง่าย คือ ป่าชายเลน เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ไว้ในทุกๆ ด้าน หากถูกทำลายลงจนไม่เหลือ ก็ย่อมกระทบต่อมวลมนุษยชาติ


ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญให้ประโยชน์นานัปการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด หากสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวท้องถิ่นก็มีรายได้เพิ่ม 
และที่สำคัญ ป่าชายเลน ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน รักษาสมดุลแห่งชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง เป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติ และ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การ ปลูกป่าชายเลน จึงถือเป็น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
.

สิ่งที่ได้จากการปลูกป่าชายเลน

🔸ป่าชายเลนจะกลายเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
🔸ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ต่างๆ 
🔸ป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่กระทบชายฝั่งจะช่วยให้หน้าดินมีความแข็งแรง 
🔸ป่าชายเลนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชากร 
🔸ป่าชายเลนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
🔸ป่าชายเลนจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์


🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱

แพคเกจของเรา

แพคเกจ ทานอาหารบนฝั่ง 
รายละเอียด คลิ๊กเลย
แพคเกจ ทานอาหารบนกระแตง 
รายละเอียด คลิ๊กเลย

รวมภาพกิจกรรมของเรา


สนุกกับกิจกรรมเสร็จ
แล้วมาทานข้าวกันน่ะครับ

**หมายเหตุ อาหารนั่งโต๊ะละ 8 ท่านหากนั่งไม่เต็มโต๊ะอาจมีค่าอาหารเพิ่มเติมตามตกลง

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มคณะ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้

Contact

ผู้ใหญ่ธีระ ดอกไม้จีน 
( ประธานกลุ่มคนรักษ์คลองโคน )​


ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร : 085-1843410 
ไลน์ : เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทร 0851843410
Fax : 034-731143 


Visit 18790 
Presented by ปลูกป่าชายเลนคลองโคน.com