กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม 
แพคเกจ ทานอาหารบนกระแตง


กำหนดการ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


🔸10.00 น. เดินทางถึงกลุ่มคนรักษ์คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เปลี่ยนเสื่อผ้าเตรียมความพร้อม / ฟังบรรยายถึงกิจกรรมการปลูกป่าจากวิทยากร
🔸11.00 น. ลงเรือหางยาวล่องชมระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน / ให้อาหารลิงแสม / ชมฟาร์มหอยแครง
🔸12.00 น. ล่องเรือไปกระแตงกลางทะเลเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
🔸14.30 น. เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่า แบบปลูกเสริมในป่าใหญ่ หรือ ปลูกแบบไถ่กระดานเลน
🔸16.00 น. ดูวิถีชีวิตชาวประมง เล่นโคลน เก็บหอย เล่นน้ำทะเล สกีน้ำ หรือกระดานเลน
เดินทางเข้าฝั่ง อาบนำล้างตัว ตามอัทธยาศัย

หมายเหตุ


*กิจกรรมและการปลูกป่า ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเล
*รายการอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้
*ทางกลุ่มจัดเตรียมต้นกล้าให้คนละ 3 ต้น ถ้าต้องการต้นกล้าเพิ่มคิดต้นละ 10 บาท 

การเตรียมตัว ควรมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยน ครีมกันแดด หมวก ถุงเท้า


ภาพกิจกรรม


ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มคณะ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้

Contact

ผู้ใหญ่ธีระ ดอกไม้จีน 
( ประธานกลุ่มคนรักษ์คลองโคน )​


ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร : 085-1843410 
ไลน์ : เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทร 0851843410
Fax : 034-731143 


Visit 17010 
Presented by ปลูกป่าชายเลนคลองโคน.com